Bejelentkezési tájékoztató

Bejelentkezési tájékoztató

Tisztelt Vendégeink!

 

A hatályos törvények szerint Magyarországon életkortól függetlenül minden polgárnak kötelezően kell rendelkeznie személyazonosságát igazoló hatósági igazolvánnyal (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártyaformátumú
vezetői engedély), tehát már az újszülötteknek is.
A jogszabályok alapján az adatok rögzítése minden igénybe vevő Vendégre vonatkozóan egyformán kötelező, így sem életkor, sem más változó – pl. a szolgáltatás után fizetendő díj, kedvezmények, a tartózkodás hossza, rokoni
kapcsolat a szállásadóval – alapján az adatok rögzítésétől eltekinteni nem lehet, Hatósági igazolvány hiányában a szálloda megtagadja a bejelentkezést.
A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-szolgáltatást igény bevevő bejelentkezésekor az okmányolvasó segítségével az alábbi adatokat rögzíti a szálláshelykezelő szoftver útján a Kormány rendeletében kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen.

• családi és utónév;
• születési családi és utónév;
• születési hely és idő;
• neme;
• állampolgársága;
• anyja születési családi és utóneve;
• a személyazonosításra alkalmas okmány vagy útiokmány azonosító adatai.